cropped-bobas_80_red.png

Aplikacja Powerbank for Life zawiera:

______________________________________________________________

aSerduszko   Informację, który dziś jest dzień modlitwy

 Tekst modlitwy codziennej

IKO_3w Rozważanie różańcowe (280 rozważań – na każdy dzień duchowej adopcji)

IKO_1w Świadectwo tygodnia (40 świadectw)

acropped-bobas_80_red.png Rozwój dziecka z tygodnia na tydzień (zdjęcie dziecka i opis zdarzeń w jego życiu)

 

ponadto w menu bocznym:

 

ic_battery_charging_full_black_24dp_2x Informacje o Duchowej Adopcji

ic_pan_tool_black_24dp_2x   Tekst przyrzeczenia

ic_today_black_24dp  Ustawienie daty rozpoczęcia DA

ic_add_alert_black_24dp_2x Ustawienie godziny przypomnienia o modlitwie

ic_translate_black_24dp_2x  Zmiana języka tekstów (docelowo: 10 języków)