IKO_2w
Modlitwa codzienna za nienarodzone dziecko

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.

Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej za przyczyną św. Ojca Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego

Ojciec S. Papczyński

        Na początku nowenny wzbudź intencję otrzymania potrzebnej łaski.

Dzień pierwszy
Maryjo Niepokalana, przez wzgląd na Sługę Twego Stanisława, który z takim zapałem podjął w założonym przez siebie zakonie dzieło szerzenia kultu Twego Niepokalanego Poczęcia, racz wyjednać nam tę łaskę, byśmy mogli Cię nieustannie wielbić w tym wyjątkowym Twoim przywileju przez życie w stanie przyjaźni z Bogiem i nieskalanej czystości.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień drugi
Maryjo Niepokalana, przez wzgląd na Sługę Twego Stanisława, który z miłosierdzia ku duszom w czyśćcu cierpiącym wielkodusznie i na wszelki sposób spieszył im z pomocą, racz wyjednać nam tę łaskę, byśmy naśladowali go zawsze w tym wzniosłym dziele miłosierdzia, zwłaszcza wobec dusz osób nam najbliższych i najbardziej pomocy potrzebujących.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień trzeci
Maryjo Niepokalana, przez wzgląd na Sługę Twego Stanisława, który korzystał z każdej okazji, by głosić słowo Boże i nieść pomoc duchową pozbawionym opieki duszpasterskiej, racz nam wyjednać tę łaskę, byśmy pociągali innych ku Bogu przynajmniej przykładem własnego dążenia do świętości.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień czwarty
Maryjo Niepokalana, przez wzgląd na Sługę Twego Stanisława, który całe życie stał mocno na straży wiary katolickiej i okazał gotowość wyznania jej śmiercią męczeńską, racz wyjednać nam tę łaskę, byśmy coraz to bardziej umacniali się w wierze i wyznawali ją odważnie w każdej okoliczności życia.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień piąty
Maryjo Niepokalana, przez wzgląd na Sługę Twego Stanisława, który ufając w pomoc Bożej Opatrzności, mimo przeszkód założył z Bożego natchnienia i utwierdził Zgromadzenie Twego Niepokalanego Poczęcia, racz nam wyjednać tę łaskę, byśmy odznaczali się niezachwianą ufnością we wszechmoc, dobroć i wierność Boga, zwłaszcza gdy Ten prowadzi nas ciernistą drogą ku wspaniałym obietnicom Swej miłości.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień szósty
Maryjo Niepokalana, przez wzgląd na Sługę Twego Stanisława, którego miłość ku Bogu okazywała się najwymowniej w codziennej i ofiarnej praktyce uczynków miłosierdzia, racz wyjednać nam tę łaskę, byśmy mogli go zawsze i wielkodusznie naśladować w czynnej miłości bliźniego.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień siódmy
Maryjo Niepokalana, przez wzgląd na Sługę Twego Stanisława, który życie swe i dzieła kształtował zawsze w miłosnej uległości wobec Namiestnika Chrystusowego i jego przedstawicieli, racz wyjednać nam tę łaskę, byśmy dochowali wierności Bogu, Krzyżowi i Ewangelii, przez doskonałe posłuszeństwo Kościołowi i jego pasterzom.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień ósmy
Maryjo Niepokalana, przez wzgląd na Sługę Twego Stanisława, który podjął dobrowolnie życie surowe i umartwione w najwyższym ubóstwie, by móc oddać się Bogu całym sercem i duszą, racz wyjednać nam tę łaskę, byśmy opierali się mężnie niewolniczemu władztwu mamony i grzesznych upodobań, wznosząc się wolnym duchem ku Bożej Prawdzie i Miłości.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

Dzień dziewiąty
Maryjo Niepokalana, przez wzgląd na Sługę Twego Stanisława, który z taką usilnością Umacniał i szerzył wśród wiernych dziecięcą ufność i nabożeństwo do Ciebie, racz wyjednać nam tę łaskę, byśmy ufnie złożyli w Twe miłosierne dłonie naszą przeszłość, przyszłość, całe nasze życie, dając Ci się prowadzić prostą drogą do Królestwa Niebieskiego.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Chwała Ojcu…

UWAGA. Zaleca się uzupełnić nowennę, podjętą w zamierzonej intencji, przystąpieniem do spowiedzi i komunii świętej