Materiały do pobrania

Błogosławieństwo Ojca Świętego Franciszka – pdf (1,27MB)

Plakat Duchowa Adopcja kolor – pdf (6,4 MB)

Plakat Duchowa Adopcja kolor 2 – pdf (6,4 MB)

Plakat Duchowa Adopcja czarno – biały – pdf (6,4 MB)

Ulotka o Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – pdf (0,3 MB)

Konferencja o Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego – pdf (0,4 MB)

Powerank for Life – informacje o aplikacji – pdf (0,4 MB)

Powerbank for Life – prezentacja – ppsx (3,4 MB)

Kalendarz Duchowej Adopcji – plik xls (24 KB)

Wskazówka dotycząca Kalendarza: W Kalendarzu zmień treść komórki „B2” na dzień, w którym podjąłeś Duchową Adopcję. Format daty jaki należy wpisać to rrrr-mm-dd (rok-miesiąc-dzień) czyli np. 2016-01-01 Kalendarz wskaże Ci kolejne dni modlitwy – datę, dzień tygodnia, który to dzień modlitwy oraz kolejną tajemnicę różańca.