Autor: Katarzyna Pazdan | Ruch Focolari

 

1 dzień modlitwy

Tajemnica 1 radosna – Zwiastowanie NMP

Ten jeden moment. Ta mikroskopijna cząstka czasu, gdy dwie komórki spotykają się, by dać życie nowej istocie i już nic nigdy nie będzie takie jak wcześniej. Bo oto Bóg tchnął życie w kolejnego człowieka. Dał mu duszę nieśmiertelną, wieczną, która będzie istniała zawsze. Także ziemskie życie Jezusa rozpoczęło się za sprawą Ducha Świętego w jednym, konkretnym momencie wieczności. Zobacz, jak ważna jest chwila. Każde wydarzenie osadzone jest w nieskończenie małym fragmencie czasu. Gdybyśmy zawsze żyli doskonale chwilą obecną, nie oglądając się wstecz i nie zamartwiając o przyszłość, nasze życie byłoby ciągiem chwil przeżytych w sposób doskonały. Spróbuj przeżyć dzisiejszy dzień będąc na 100% w chwili obecnej: słuchaj uważnie, módl się gorliwie, mów z rozwagą…

 

2 dzień modlitwy

Tajemnica 2 radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety

Gdy Maryja przyszła odwiedzić swą brzemienną kuzynkę Elżbietę, miała pod sercem Jezusa. Tuż po powitaniu Elżbieta wyznała Maryi: „Na głos Twojego powitania poruszyło się dzieciątko w mym łonie”. Skąd maleńki Jan wiedział, że Bóg jest blisko? Kto szepnął mu to do maleńkiego uszka? Kto poruszył jego malutkie serduszko? Może anioł stróż? Bóg już w dniu poczęcia dziecka stawia przy nim strażnika i opiekuna – anioła stróża. Będzie on towarzyszył swojemu  podopiecznemu aż do chwili jego powrotu do Ojca w Niebie. Wiele cennych myśli i natchnień, które przypisujemy samym sobie, pochodzi od tego stojącego wciąż przy nas Boskiego towarzysza. Bądź uważny na jego natchnienia i podpowiedzi. Dziękuj mu za pomoc, której Ci udziela.

 

3 dzień modlitwy

Tajemnica 3 radosna – Narodzenie Pana Jezusa

W dniu narodzin Pana Jezusa betlejemską grotę otaczały chóry aniołów wyśpiewujących Jego chwałę: „Gloria, gloria in excelcis Deo”. Całe Niebo wiedziało o tym, że pod sercem Maryi rozwija się Zbawiciel i przygotowywało Mu wspaniałe powitanie. Chociaż o poczęciu dziecka, za które się modlisz, nie wiedzą jeszcze jego rodzice, wiedzą o nim wszyscy mieszkańcy Nieba. Człowiek nie zna wielu faktów, które go dotyczą. O niektórych dowie się tu na ziemi jak choćby o poczęciu dziecka czy o rozwijającej się chorobie. Część z nich stanie się dla niego jasna dopiero po śmierci. Święty Paweł pisze, że w życiu ziemskim „poznajemy tylko częściowo”. Tylko Bóg zna nas w pełni, wie o nas wszystko. Dlatego nie zdołamy do końca poznać i zrozumieć samych siebie bez pomocy Boga. Bez Niego nasze życie w dużej części jest chodzeniem po omacku.

 

4 dzień modlitwy

Tajemnica 4 radosna – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Maryja i święty Józef przynoszą Jezusa do świątyni, aby zgodnie z żydowskim zwyczajem ofiarować Go Bogu. Chociaż cały świat istnieje i trwa przy życiu za sprawą Boga, chociaż nie ma ani jednego stworzenia, rośliny czy kawałka materii, które nie byłyby przeniknięte stwórczą i ożywczą mocą Boga, o pełnej przynależności do Niego decyduje człowiek w swojej wolności. A u początków życia te decyzje podejmują za człowieka jego rodzice. Chociaż ofiarowanie w świątyni jest wydarzeniem zbyt wczesnym, by być obecnym w ziemskiej świadomości Jezusa, w sposób bardzo istotny wywarło piętno na Jego życiu. Zobacz, jak wiele u początku życia człowieka zależy od jego rodziców. Nawet to, czy przyjdzie na świat, czy też zostanie odrzucony i unicestwiony.

 

5 dzień modlitwy

Tajemnica 5 radosna – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Podczas powrotu z pielgrzymki do Jerozolimy Maryja i święty Józef zorientowali się, że dwunastoletni Jezus nie wraca z nimi, że zaginął. Po trzech dniach poszukiwań odnaleźli go w świątyni, w domu Ojca. Jezus dał swoim ziemskim rodzicom wyraźny znak, że najważniejsza jest Jego relacja z Bogiem. Każdy człowiek, każde – nawet najmniejsze życie – należy przede wszystkim do Boga. Ale świat tej prawdy nie przyjmuje i chce ją zakrzyczeć. Głośno woła, że kobieta ma „prawo do swojego brzucha”. Wielu ojców uważa poczęte dziecko za swoją własność i skłania jego matkę do usunięcia ciąży. Postępowanie dwunastoletniego Jezusa z perspektywy współczesnego człowieka, traktującego dziecko jak swoją własność, jest kompletnie niezrozumiałe. Czasem taka zaborczość rodziców staje się trudna do zniesienia dla młodego człowieka dojrzewającego do dorosłości i samodzielności. Pomódl się dziś nie tylko za nienarodzone dziecko i jego bliskich, ale także za Twoich rodziców – aby zawsze pamiętali, że jesteś przede wszystkim dzieckiem Boga.

 

6 dzień modlitwy

Tajemnica 1 światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

W chwili poczęcia dziecka zostają określone takie jego cechy jak: płeć, kolor oczu, włosów i skóry, tendencja do wysokiego lub niskiego wzrostu, krzepkie zdrowie lub skłonność do pewnych chorób. Kod genetyczny człowieka to szyfr zawierający wszystkie te informacje. W chwili poczęcia dziecko staje się też członkiem konkretnej rodziny, społeczności, narodu. Chrzest włącza człowieka we wspólnotę Kościoła – w rodzinę samego Boga. Ta tożsamość dziecka Bożego jest częścią nas, całego naszego życia. Dlatego wierzący rodzice chrzczą swoje dzieci najwcześniej, jak to możliwe. Pan Jezus przyjmując chrzest pokazał, że wspólnota człowieka z Bogiem i innymi wierzącymi jest ogromnie ważna. Czy znasz datę Twojego chrztu świętego?

 

7 dzień modlitwy

Tajemnica 2 światła – Objawienie się Jezusa na weselu w Kanie

Podczas wesela w Kanie Galilejskiej kończy się wino. Maryja – zawsze uważna na potrzeby drugiego człowieka – prosi Jezusa o pomoc. Choć początkowo Jej Syn twierdzi, że nie nadeszła jeszcze Jego godzina, ostatecznie pomaga rodzinie w potrzebie. Przemienia wodę w wino i tym samym pomaga nowożeńcom wyjść z trudnej dla nich sytuacji. Jezus nigdy nie odmawia Maryi. Wielcy święci twierdzą, że droga do Boga przez Maryję jest drogą najszybszą i najprostszą. Dlatego niemal w każdym kraju głównymi miejscami kultu są sanktuaria maryjne. I dlatego też właśnie przez Maryję zanosimy do Boga modlitwę w intencji nienarodzonego dziecka i jego rodziny.