Autor: Magdalena Kaźmierczak | Odnowa w Duchu Świętym

 

78 dzień modlitwy

Tajemnica 3 chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego

Słyszałeś może nie raz jak ktoś mówił o troskliwych rodzicach, że „chuchają i dmuchają” na swoje dziecko. Dziecko im jest mniejsze, tym większej potrzebuje opieki. Kochająca mama, która nosi maleństwo w swym łonie, nieustannie o nim pamięta i z rozwagą wybiera to, co przynosi mu korzyść, a unika tego, co jest szkodliwe. Tak jak maleńkie, nienarodzone dziecko „czerpie życie” ze swojej mamy, bez której nie jest w stanie się rozwijać, tak Kościół nie może istnieć bez Ducha Świętego. Gdy Chrystus po swym zmartwychwstaniu udzielił apostołom Ducha Świętego – „tchnął na nich” (J 20,22). Zesłanie Ducha Świętego na Kościół, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich, opisane jest słowami: „Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru…” (Dz 2,2). Bóg także jest Ojcem troskliwym, który przez zesłanie Ducha Świętego „chucha i dmucha” na swoje dzieci.

 

79 dzień modlitwy

Tajemnica 4 chwalebna – Wniebowzięcie NMP

Pan Bóg wziął do Nieba Maryję z duszą i ciałem. W ten sposób wywyższył ciało Tej, z której narodził się nasz Zbawiciel. Dwunasty tydzień ciąży to czas, w którym kończy się jej pierwszy trymestr, a zaczyna drugi, uważany za najbezpieczniejszy dla dziecka. Jeżeli w ciąży występuje zagrożenie poronieniem, to najczęściej zdarza się ono właśnie w pierwszych trzech miesiącach. Niestety, czasem bywa tak, że łono matki, w którym dzieciątko się rozwija, staje się jednocześnie jego grobem… Co wtedy? Ból, łzy, cierpienie, ale i wiara w powtórne spotkanie w domu Ojca. To, że Pan Bóg nie zabiera do Nieba ciał zwykłych ludzi, nie oznacza, że kocha nas „połowicznie”. Bóg miłuje całego człowieka. Pan Bóg także od nas oczekuje, abyśmy wszystkich ludzi traktowali z należnym im szacunkiem  –  bez względu na to, czy ich ciało ma wielkość kilku centymetrów, czy jest ciałem dorosłego człowieka.

 

80 dzień modlitwy

Tajemnica 5 chwalebna – Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

Pokorna Służebnica Pańska wyniesiona zostaje do godności królewskiej. Tak, Maryja jest Królową – Królową Nieba i Ziemi. Została wywyższona ponad wszystkich aniołów, ponad wszystkich świętych. W królowaniu Matki Bożej nie ma wyniosłego majestatu, nieprzystępności i dystansu, który czyniłby Ją od nas odległą. Maryja jest Królową, ale jednocześnie jest Matką – bliską każdemu z nas, zatroskaną i zaangażowaną w nasze codzienne sprawy. Prośmy Matkę Najświętszą, aby pomagała nam poprzez pokorną służbę Bogu i bliźniemu odkrywać w sobie królewską godność dzieci Bożych.

 

 

81 dzień modlitwy

Tajemnica 1 radosna – Zwiastowanie NMP

Posłał Bóg anioła Gabriela do Dziewicy poślubionej Józefowi… (por. Łk 1,26-27). Czy myślałeś kiedyś o Maryi jako Dziewczynie, która miała swoje plany, marzenia? Kto wie, może Maryja i Józef widzieli w marzeniach gromadkę swych dzieci, biegających wokół ich domu w Nazarecie… Tymczasem Bóg miał inny pomysł, na który Maryja odpowiedziała „tak”. Możliwe, że dziecko, za które się modlisz, pojawiło się w życiu swojej mamy niespodziewanie – nie było planowane, wyczekiwane. Każda mama, która przyjmuje Boży plan w osobie darowanego jej dziecka przyczynia się do zmiany dziejów świata! Chociaż zbawienie świata dokonało się poprzez jedno Dziecko – to narodzone w Betlejem, to zauważ, że świat zmienia każde dziecko. Poprzez samo swoje istnienie, poprzez relacje łączące je z innymi osobami sprawia, że świat staje się inny, niż byłby wówczas, gdyby to dziecko nie pojawiło się wcale.

 

82 dzień modlitwy

Tajemnica 2 radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety

Po scenie Zwiastowania w Ewangelii św. Łukasza czytamy: „W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry (…). Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę.” (Łk 1,39-40). Zastanawiające jest, dlaczego ewangelista użył w odniesieniu do zachowania Maryi określenia „poszła z pośpiechem”. Wędrówka przez góry i to jeszcze z pośpiechem nie jest dla kobiety ciężarnej czymś łatwym, jest wręcz niewskazana. Co tak bardzo przynagliło Maryję, że niezwłocznie udała się w drogę? Radość Zwiastowania? Radość, że w końcu jej krewna doczekała się dziecka? A może troska o mamę św. Jana, która jako starsza już kobieta mogła potrzebować pomocy? Czasem wystarczy dla drugiej osoby zrobić tak niewiele, żeby w jej życiu zmieniło się wiele… Nieraz wystarczy tylko sama obecność, chwila rozmowy, akceptacja… Może właśnie tego potrzebuje mama „twojego” dziecka? Modlitwa za maleństwo, które adoptowałeś jest twoim codziennym „pójściem z pośpiechem” na pomoc dziecku i jego mamie.

 

83 dzień modlitwy

Tajemnica 3 radosna – Narodzenie Pana Jezusa

Jezus narodził się jak śpiewamy: „w nędzy, ubóstwie i chłodzie”. Te nieludzkie warunki, w których przyszedł na świat, nie zdołały odebrać Mu Jego godności – narodził się królów Król i panów Pan! Nam również nic nie jest w stanie odebrać godności, o ile sami z niej nie zrezygnujemy. Może mama, za którą się modlisz, nie chce przyjąć swojego dziecka, bo – jak przyjęło się mówić – „nie ma warunków”…  Nie tylko lęk przed ubóstwem materialnym sprawia, że kobieta obawia się dziecka. Właśnie teraz, około dwunastego tygodnia ciąży, przypada badanie USG, które lekarz przeprowadza pod kątem wykrycia wad genetycznych maleństwa. Zatem jest to czas, w którym niektóre mamy – zagubione i pozbawione wsparcia ze strony ojców swych dzieci – decydują się na „usunięcie ciąży”. Kobiety te boją się „nędzy i ubóstwa” chorego ludzkiego ciała. Módl się za mamę adoptowanego przez ciebie dziecka, aby w swych lękach z ufnością zwracała się do Maryi. Matki Bożej nie przerażała nędza stajenki i nie przeraża jej nędza naszych serc. Ona pragnie, by w tych sercach narodził się Jezus.

 

84 dzień modlitwy

Tajemnica 4 radosna – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Maryja i Józef zanieśli małego Jezusa do świątyni jerozolimskiej, aby ofiarować Go Bogu. W tym czasie, za natchnieniem Ducha Świętego, do świątyni przybyli również Symeon i prorokini Anna. Rozpoznawszy w Dzieciątku Mesjasza, Symeon i Anna wielbili i wychwalali Boga. Dziś często słyszysz głosy fałszywych proroków, które sprzeciwiają się Bogu, przeczą prawdzie i są nawet sprzeczne ze zdrowym rozsądkiem… Zło nazywają dobrem – mówią o prawie kobiety do „własnego brzucha”. W dzieciach widzą „agresorów”, których pojawienie się na świecie oznacza zamach na wolność kobiety, na jej karierę i niezależność. Nie pozwól, aby te kłamstwa wsączały się w Twoje serce. Maryja i Józef, nim ofiarowali Dzieciątko Bogu, wpierw sami Je od Niego otrzymali. Dziecko nie jest intruzem, ale jest darem, a jednocześnie jest własnością Boga. Jak wielkie zaufanie Bóg ma do tych, których obdarza potomstwem…