Autor: Magdalena Kosicka | Ruch Światło-Życie (Domowy Kościół)

 

120 dzień modlitwy

Tajemnica 5 chwalebna – Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

Pan Bóg ukoronował Maryję na Królową Nieba i Ziemi. Jest ona najwspanialszą królową, jaka kiedykolwiek istniała lub będzie istnieć. Jest Królową Matką, także naszą Mamą, do której możemy zawsze zwracać się ze wszystkim i uciekać w jej ramiona. Tak przecież robi każde dziecko – wtula się w ramiona mamy, wtedy gdy czuje się szczęśliwe i wtedy gdy czuje się zagrożone. Maleńkie dziecko kocha swoją mamę bezwarunkowo, stale pragnie jej ciepła i bliskości. Dla małego człowieka jego matka jest prawdziwą królową, królową całego jego świata. W czasie ciąży wszelkie uczucia, jakich doświadcza mama są też udziałem jej maleńkiego, rozwijającego się z dnia na dzień dziecka. Zawierzajmy to nienarodzone dziecko i jego mamę ich niebieskiej Mamie, Królowej Nieba i Ziemi, Maryi – prosząc o budowanie zdrowej, pełnej miłości więzi pomiędzy nimi.

 

121 dzień modlitwy

Tajemnica 1 radosna – Zwiastowanie NMP

Gdy Archanioł Gabriel przybył do Maryi z pytaniem, czy zgodzi się być matką Syna Bożego, Maryja nie zastanawiała się długo nad odpowiedzią. Decyzję, że chce wypełnić wolę Boga podjęła natychmiast, podczas krótkiej rozmowy z Aniołem. A Ty? Zastanów się, kiedy czujesz lęk i niepokój przed propozycjami Pana Boga w swoim życiu. Powiedz Bogu, czego się obawiasz, proś o pokój serca. To On jest Królem Pokoju. Pamiętaj, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. 18 tydzień życia dziecka to prawie połowa ciąży. Brzuszek mamy staje się coraz bardziej widoczny, a ruchy dziecka silniejsze. Maleństwo ma obecnie około 14 centymetrów długości. Jego mama coraz bardziej odczuwa swój stan i w związku z tym może być radosna, ale może też towarzyszyć jej lęk przed przyszłością. Pomódl się dziś, by mama tak jak Maryja, pomimo odczuwanego niepokoju i trudności swojej sytuacji potrafiła bezwarunkowo zaufać Bogu.

 

122 dzień modlitwy

Tajemnica 2 radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety

Maryja poszła z pośpiechem do swojej kuzynki Elżbiety. Obydwie kobiety były w stanie błogosławionym i dla każdej z nich pomimo odczuwania wielkiej radości z życia jakie nosiły pod sercem, były to też sytuacje nietypowe i trudne (poczęcie w późnej starości i poczęcie z mocy Ducha Świętego). Bóg stawia na naszej drodze osoby, które są świadkami wiary. Dzięki nim my również możemy umacniać się w naszej wierze. W sytuacjach trudnych warto szukać wsparcia u znanych nam bliskich i wierzących osób, bowiem: „Wiara rodzi się z tego, co się słyszy…” (Rz 10, 17). Módlmy się za mamę tego nienarodzonego dziecka, by w swojej sytuacji mogła odnaleźć radość i by znalazła wsparcie w swoim otoczeniu.

 

123 dzień modlitwy

Tajemnica 3 radosna – Narodzenie Pana Jezusa

Bóg, dla którego nie ma miejsca w gospodzie, rodzi się w stajni. Dla Niego nie jest to problem. Często w naszym życiu szukamy rozwiązań idealnych, perfekcyjnych. Gdy coś nie spełnia naszych wymarzonych standardów, staje się dla nas niewystarczające, rezygnujemy z tego. Często skupiamy się na opakowaniu a nie na jego zawartości. Pomódl się dziś, by mama „Twojego” dziecka zachwyciła się nim samym – cudem bicia jego maleńkiego serduszka – bez względu na zewnętrzne okoliczności. W tę małą istotkę Bóg tchnął życie i stworzył ją na swój obraz i podobieństwo. Narodziny każdego człowieka to Boży cud. Cud Bożego Narodzenia, bez względu na to, czy odbywa się w pałacu czy w stajence.

 

124 dzień modlitwy

Tajemnica 4 radosna – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

Kiedy Maryja i Józef przynieśli Dzieciątko, by je ofiarować Bogu w świątyni, Boga rozpoznała w Nim jedynie dwójka starych już ludzi – Symeon i prorokini Anna. Ci kochający Boga staruszkowie nie pędzili już za potrzebami świata, ale byli wyczuleni na znaki Pana, oczekiwali Jego przyjścia, Jego narodzin. Módlmy się, by Bóg narodził się w sercu mamy tego nienarodzonego dziecka i by wyczekiwała ona swojego potomstwa z radością i pokojem. By przyjście na świat tej małej istotki było dla niej prawdziwym szczęściem, jak przyjście Zbawiciela dla Symeona i Anny. Prośmy o Symeona i Annę dla tego dziecka, by umocnili jego rodziców w radości oczekiwania na jego narodziny. Zastanów się, kto w Twoim życiu jest takim „rozmodlonym staruszkiem” cieszącym się z narodzin Boga w Twoim sercu.

 

125 dzień modlitwy

Tajemnica 5 radosna – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Rodzice dwunastoletniego Jezusa szukali Go z niepokojem w Jerozolimie przez trzy dni. Kiedy Go w końcu odnaleźli w świątyni, nie okazał im zrozumienia i dziwił się ich zachowaniu. W Twoim życiu na pewno też są sytuacje, kiedy coś dla Ciebie zupełnie oczywistego, nie jest takie dla Twoich rodziców. Maryja i Józef „nie zrozumieli tego, co im powiedział”. Jednak Jezus, mimo że był Bogiem, „poszedł z nimi (…) i był im poddany”. A Jego ziemscy rodzice cieszyli się, że Go odnaleźli, mimo braku zrozumienia całej sytuacji przez ich Syna. Módlmy się za rodziców dziecka, by w ich sercu zrodziła się radość z powodu jego istnienia. W swoim życiu pamiętaj, że schronienie zawsze znajdziesz w świątyni, czyli w tym, co należy do Twojego Ojca w Niebie.

 

126 dzień modlitwy

Tajemnica 1 światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Pan Bóg kocha każde swoje dziecko, każdego człowieka i już od momentu poczęcia mówi do nas: „Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie”. Nawet jeśli ktoś jest odrzucony przez swoich rodziców, Pan Bóg nigdy go nie odtrąci. On kocha każdego z nas bezwarunkowo, bezterminowo, nieodwołalnie. Módlmy się o taką łaskę bezwarunkowej miłości dla rodziców tego nienarodzonego dziecka, by Duch Święty przemieniał ich serca, uczucia i myśli.