Autor: Agnieszka Kocimska

 

155 dzień modlitwy

Tajemnica 5 bolesna – Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Rozpoczyna się szósty miesiąc życia dziecka. To moment, gdy przedwczesne narodziny nie oznaczają już tylko śmierci, ale dają szansę życia. W wielu miejscach na świecie jest to jednocześnie ostatni moment, gdy można bezkarnie zabić dziecko. Mękę Jezusa zapowiadało tak wielu proroków, a mimo to Jego uczniowie byli nią zaskoczeni. Ich Pan i Mistrz został niewinnie uśmiercony. Podobnie niewinnie giną dzieci przed narodzeniem, skazane na potworną, bolesną śmierć przez silniejszych od siebie. Operowane przez chirurga otrzymują znieczulenie. Mordowanymi w okrutny sposób nikt się nie przejmuje. Czyje oczy otworzyły się dziś na ich tragedię dzięki mojemu działaniu?

156 dzień modlitwy

Tajemnica 1 chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Każdy kolejny dzień to mały krok w rozwoju, krok na drodze ku narodzinom. Odgłosy życia poza ciałem mamy stają się coraz lepiej słyszalne. Szczególnie głos jej samej. Maria, która przybyła do grobu Jezusa rankiem trzeciego dnia, nie znalazła Go. Rozmawiała z Nim, ale Go nie poznała. Wystarczyło jednak, aby usłyszała głos Jezusa mówiącego do niej po imieniu: „Mario”, aby rozpoznała swego Mistrza. Zmartwychwstanie Jezusa dało nadzieję i siły w obliczu śmierci tak wielu męczennikom, sprawiając, że nie przestawali głosić Prawdy… Tak wiele kłamstw słyszy się w dzisiejszych czasach o dziecku, które ma się narodzić. Czy ktoś dziś usłyszał ode mnie prawdę o nim?

157 dzień modlitwy

Tajemnica 2 chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Czas biegnie do przodu, nieuchronnie zbliża się moment rozstania. Moment narodzin… Zanim do niego dojdzie, dziecko jeszcze przez cztery miesiące będzie się rozwijać pod sercem mamy. Bez ochrony, opieki, pokarmu czerpanego z ciała mamy, nie byłoby to możliwe. Jezus nie wstąpił do nieba natychmiast po Zmartwychwstaniu. Najpierw umacniał swych uczniów, karmił ich Swoim Ciałem, aby przygotować ich na moment Wniebowstąpienia. Rozstanie jest jednak pozorne, bowiem jak matka zawsze nią pozostaje, nawet gdy nie ma jej przy dziecku, tak Jezus pozostał z nami w znaku Swego Ciała „przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Czy umocniłem dziś w drugiej osobie wiarę w sens walki o życie nienarodzonego dziecka?

158 dzień modlitwy

Tajemnica 3 chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego

Tak wiele przemian musi przejść dziecko, nim się narodzi. Narodziny zakończą etap jego prenatalnego rozwoju, a jednocześnie rozpoczną kolejny, już w świecie zewnętrznym. Duch Święty, posłany przez Jezusa Jego wyznawcom nie mógłby przybyć, gdyby Nasz Pan pozostał na ziemi. Świat zewnętrzny nie zawsze wpływa na dziecko w pozytywny sposób. Pomimo tego, pod mądrą opieką rodziców może się ono prawidłowo rozwijać na wszystkich płaszczyznach: duchowej, emocjonalnej, psychicznej, fizycznej. Podobnie Kościół w swych początkach nie mógłby się rozwijać i rozrastać bez nadprzyrodzonego przewodnictwa Ducha Świętego. Czy pokazałem dziś komuś jak walczyć o życie nienarodzonych dzieci?

159 dzień modlitwy

Tajemnica 4 chwalebna – Wniebowzięcie NMP

Nie przybywamy na świat znikąd, lecz oblekamy się w nasze ciało dzięki ciału naszej matki. Potrzebujemy jej opieki i ochrony, aby bezpiecznie się narodzić. Jezus przyoblekając się w ciało uczynił to dzięki Swej Matce, Maryi. W Jej łonie rozwijał się, aby narodzić się dla naszego zbawienia. Najlepszy z synów, nie mógł się zgodzić na Jej skażenie tym, co złe w naszym świecie. Wniebowzięcie Maryi było słodkim zwieńczeniem Jej ziemskiej wędrówki. Mimo naszej niedoskonałości, my także możemy hojnie obdarować matkę i dziecko. Nasza gotowość podjęcia modlitwy może się okazać dla nich obojga ratunkiem przed śmiercią – doczesną i wieczną. W jaki sposób byłem dziś dla innych świadkiem cywilizacji życia?

160 dzień modlitwy

Tajemnica 5 chwalebna – Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

Coraz doskonalsze narządy zmysłów szykują się, aby chłonąć miliony bodźców ze świata zewnętrznego. Chociaż odbierają je już teraz, w brzuchu mamy, dzieje się to nadal jakby „przez zasłonę, niejasno”. Na pełnię poznania przyjdzie czas po narodzinach. Wierzymy głęboko, że Ta, która nosiła Zbawiciela świata, została ukoronowana na Królową Nieba i Ziemi. Pełnię chwały Maryi, Pośredniczki Łask poznamy dopiero po drugiej stronie. Jednak już teraz możemy ją prosić o wylanie wszelkich łask i błogosławieństw na rodziców i samo dziecko. Maryja, najlepsza z matek nie odmówi gorącej prośbie modlącego się. Czy jestem gotów poświęcić chwilę każdego dnia, aby dowiedzieć się więcej o rozwoju prenatalnym dziecka?

161 dzień modlitwy

Tajemnica 1 radosna – Zwiastowanie NMP

Dzięki urządzeniom USG możemy zobaczyć, jak wygląda dziecko rozwijające się pod sercem mamy. Niestety, czasami wykorzystuje się wiedzę o dziecku, nie aby je kochać, chronić, a jeśli trzeba – leczyć, lecz po to, by je uśmiercić. Maryja słysząc słowa Anioła wiedziała, że jej życie całkowicie się odmieni. Wszelkie dotychczasowe plany i marzenia zbladły przy tej cudownej wieści: zostanie matką Syna Bożego! Pojawienie się dziecka, odrębnej, niepowtarzalnej istoty ludzkiej, obdarzonej nie tylko ciałem, ale i duszą, sprawia, że w plan naszego życia musimy wpisać kogoś nowego. Tak jak Maryja, nie jesteśmy już sami. Czy jestem pewien, że kocham dzieci nienarodzone nie tylko słowem, ale i czynem?