Autor: Iwona Pietrucha | Szkoła Nowej Ewangelizacji

 

162 dzień modlitwy

Tajemnica 2 radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety

Kończy się szósty miesiąc ciąży. Minęły już mdłości, senność i ciągłe zmęczenie. Wciąż rosnący brzuch nie przeszkadza jeszcze tak bardzo, jak w kolejnych miesiącach. Mama ma teraz dużo energii i jest bardzo aktywna… Kiedy Maryja przyszła w odwiedziny do Elżbiety, Jan miał właśnie tyle miesięcy co dziecko, za które się modlisz. Mierzący około dwudziestu centymetrów i ważący niecałe kilo syn Zachariasza rozpoznał Jezusa, gdy usłyszał głos Maryi. Również Elżbieta została napełniona Duchem Świętym i rozpoznała w Maryi Matkę Zbawiciela. A jak jest z Tobą? Czy rozpoznałeś już Tego, który oddał się za nas cały i dał nam zbawienie? Jeśli nie, to co musi się wydarzyć, abyś zaczął szukać? To Duch Święty pozwala nam rozpoznać Zbawiciela. Już dziś jest czas, aby wypełniła się w Tobie Boża obietnica. Poproś Ojca Niebieskiego o Jego Ducha i przyjmij postawę ufności, wiary i oczekiwania z otwartym sercem. Jak Maryja i Elżbieta zaufaj Bożemu Słowu i pozwól działać Jezusowi w swoim życiu.

 

163 dzień modlitwy

Tajemnica 3 radosna – Narodzenie Pana Jezusa

Pod koniec drugiego trymestru ciąży lekarz może już z dużym prawdopodobieństwem powiedzieć, czy na świat przyjdzie dziewczynka, czy chłopczyk. Wielu rodziców czeka na tę wiadomość z niecierpliwością. Dziecko rodzi się z przypisaną przez Boga tożsamością. Ale i tu zło próbuje działać. Pojawiają się „rewolucyjne” teorie, które chcą odrzeć człowieka z płciowości. Nauka jest czymś dobrym, ale gdy próbuje ingerować w działa Boże, staje się narzędziem szatana. Czy to był przypadek, że pierwszymi, którzy ujrzeli małego Jezusa byli pasterze? Co Bóg chciał nam przez to powiedzieć? Pastuszkowie byli zajęci swoimi sprawami, zostali zaskoczeni słowami Dobrej Nowiny. Nie byli przygotowani jak Trzej Mędrcy. Dobra Nowina jest dla wszystkich i może ona dotrzeć do każdego, nawet do tych najbardziej nieprzygotowanych. I może przemienić całkowicie życie każdego, kto ją usłyszy. Dzięki niej rodzimy się na nowo. Wszystko co stare przemija i staje się nowe.

 

164 dzień modlitwy

Tajemnica 4 radosna – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

„Gdy zaś nadszedł dzień poddania ich, zgodnie z Prawem Mojżesza, oczyszczeniu, zanieśli go do Jerozolimy, aby był ofiarowany Panu. A był wówczas w Jerozolimie człowiek imieniem Symeon… Duch Święty przebywał w nim. Otrzymał on zapewnienie od Ducha Świętego, że nie umrze dopóki nie zobaczy Mesjasza Pańskiego…” (Łk 2,22-27). Maryja i Józef przynoszą do świątyni małego Jezusa. Symeon całe życie czekał na tę chwilę, aby ujrzeć Zbawiciela. Był wierny Bożym obietnicom. Ufał im. Może jest teraz czas kiedy „stanąłeś na rozstaju dróg”. Nie wiesz, co zrobić ze swoim życiem. Pismo Święte mówi, że Bóg poznał Cię już wtedy, kiedy byłeś jeszcze w łonie twojej matki. Już wtedy przygotował dla Ciebie wspaniały, wyjątkowy plan na życie. To od Ciebie zależy, czy go zrealizujesz. Duch Święty do spotkania z Jezusem – Zbawicielem i Pełnią Prawdy prowadzi każdego, kto podobnie do Symeona szuka prawdy i szczęścia. We wszystkim zaufaj Bogu. On pragnie dać Ci życie w obfitości.

 

165 dzień modlitwy

Tajemnica 5 radosna – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

„A rodzice jego chodzili co roku do Jerozolimy na święto Paschy… Po upływie uroczystości Jezus – jeszcze dziecko – został w Jerozolimie, o czym nie wiedzieli Jego rodzice (…). I oto po trzech dniach znaleźli Go w świątyni” (Łk 2,41-46). Może też nagle straciłeś Go z oczu? Pustka, przerażenie i to ogromne poczucie opuszczenia. W dodatku ze wszystkich stron jesteś „bombardowany” różnymi „prawdami” o wolności, o tym, że wszystko możesz. Świat czeka na Ciebie z otwartymi ramionami i po pewnym czasie nie wiesz już, kim naprawdę jesteś. Zatrzymaj się! Wyłącz radio, telewizor, komputer… Posłuchaj swojego serca. Wiesz, gdzie odnaleźć Jezusa…. On jest w Tobie, bo Ty jesteś jego kościołem. To właśnie Jezus wybrał Ciebie, aby zamieszkać w Twoim sercu. Ale tylko Ty możesz mu je otworzyć. Za bardzo Cię kocha i szanuje, aby zrobić coś wbrew Twojej woli.

 

166 dzień modlitwy

Tajemnica 1 światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

„A kiedy ochrzcił wszystkich ludzi i udzielał chrztu Jezusowi, który w tym czasie się modlił, otworzyło się niebo a Duch Święty, w postaci cielesnej niby gołębica, zstąpił na Niego. Z nieba zaś słychać było głos: Tyś jest moim najmilszym synem w Tobie mam upodobanie” (Łk 3,21-22). „To jest mój syn umiłowany, w nim mam upodobanie”. Powiem Ci coś. Kiedy przyjmujesz chrzest, te same słowa Ojciec nasz Niebieski wypowiada również nad Tobą. W liście do Galatów (Ga 3,26) czytamy: „Wszyscy zaś jesteście przez wiarę synami Bożymi dzięki waszemu zjednoczeniu z Jezusem Chrystusem. Wszyscy bowiem zostaliście ochrzczeni, aby wejść w jedność z Chrystusem i przyoblec się niejako w Chrystusa (…) A na dowód tego, żeście dziećmi Boga, sprawił Bóg, że w naszych sercach zamieszkał Duch Jego Syna, Duch, który woła Abba, to znaczy: Ojcze!” Szatan będzie Ci mówił, że nie zasługujesz na to, aby Boży Duch mieszkał w Tobie, że nie jesteś godny. To prawda. Nikt nie jest godny, ale On nazywa Cię swoim dzieckiem nie ze względu na Twoje zasługi, ale ze względu na to że tak bardzo Cię kocha.

 

167 dzień modlitwy

Tajemnica 2 światła – Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie

„Trzeciego dnia odbywały się gody w Kanie Galilejskiej. Była tam Matka Jezusa. Poproszono również na gody Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina Matka Jezusa rzekła do niego: Nie mają już wina…” (J 2,1-3). Maryja. Jak bardzo jej serce jest wrażliwe na nasze nawet najmniejsze potrzeby. Skąd wiedziała, że Jej Syn ma moc przemienić wodę w wino? I te Jej słowa pełne ufności „Uczyńcie wszystko cokolwiek wam powie”. Przecież Jezus nie powiedział, że pomoże, a jednak je wypowiedziała. Ona wiedziała, że Bóg Ojciec da Jezusowi wszystko to, o co Ten Go poprosi. Często szukamy rozwiązań naszych problemów we własnych siłach, pokładamy nadzieję w naszym majątku i mądrości… Próbujemy tak po ludzku wszystkim się zająć. Posłuchaj Maryi. Ona pokazuje, że Jezus pragnie pomóc nam we wszystkich dziedzinach naszego życia. Zawierz wszystko Jezusowi tak jak zrobiła to Maryja.

 

168 dzień modlitwy

Tajemnica 3 światła – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

„Potem wrócił Jezus, pełen mocy Ducha, do Galilei i wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On sam zaś nauczał w synagogach tamtejszych i był wysławiany przez wszystkich.” (Łk 4,14-15). Mieli Go przy sobie. Mogli słuchać jak nauczał, widzieć jakich dokonywał cudów, mogli z Nim rozmawiać, a nawet wtulić się w Jego ramiona. A On im mówił, że będzie dla nich lepiej jeśli odejdzie do Ojca. Jak to? Co może być lepszego niż móc trzymać Cię Jezu za rękę? Kiedy nauczałeś, uzdrawiałeś i wypędzałeś złe duchy, tłumy gromadziły się wokół Ciebie. Ile chwil miałbyś dla mnie? Ile minut?… Ja chcę w każdej chwili mieć Cię przy sobie i dlatego dziękuję Ci za Twoją obietnicę: „Ja będę prosił Ojca, a On ześle wam Mego Pocieszyciela, żeby był z wami na zawsze. Jest to Duch Prawdy (…) On pozostaje z wami i będzie w was.” (J 14,16-17). Duch Święty jest Trzecią Osobą Boską i pragnie prawdziwej relacji z nami. Rozmawiaj z Nim codziennie, proś o pomoc, zwracaj się do Niego z wszystkimi wątpliwościami. Proś Go, aby działał w Tobie i aby Jego moc w Tobie wzrastała. Duch Święty da Ci tyle łask, ile jesteś w stanie przyjąć. Nie ograniczaj Bożej hojności.