Autor: Agnieszka Szponar | Instruktor Modelu Creighton – Ogólnopolskie Centrum Troski o Płodność

15 dzień modlitwy

Tajemnica 5 bolesna – Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

„Wykonało się” – to jedno z ostatnich zdań wypowiedzianych przez Jezusa na Krzyżu. Syn Boży oddał za Ciebie życie, ponieważ tak bardzo Cię umiłował. Bóg kocha Cię szaloną miłością. Prawdopodobnie słyszałeś to już tysiąc razy. Ale czy naprawdę w to wierzysz? Czy wiesz, jak drogocenna jest Krew, która Cię odkupiła? Ta sama Krew odkupiła dziecko, za które się modlisz. Jego życie jest równie bezcenne w oczach Boga. On zna kolor jego oczu i włosów. Wie, jakie cechy odziedziczyło po swoich rodzicach, jaki będzie miało temperament oraz życiowe pasje. Każdy z nas ma na tym świecie do spełnienia jakąś misję. Także i to nienarodzone dziecko. Jeśli jego życie zostanie zgładzone, tutaj na ziemi pozostanie pustka, której żaden inny człowiek nie będzie w stanie wypełnić.

 

16 dzień modlitwy

Tajemnica 1 chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Zmartwychwstając, Chrystus zaskoczył nie tylko tych, którzy skazali Go na śmierć, ale nawet swoich uczniów. Kiedy przerażeni siedzą w Wieczerniku, Jezus przychodzi do nich pomimo zamkniętych drzwi. Nie wyrzuca im, że zabrakło ich pod krzyżem, lecz wita się z nimi słowami: „Pokój wam”. Tak tylko Bóg może uspokoić ludzkie serce i obdarzyć je pokojem. Pamiętaj o tym, kiedy Twój świat zachwieje się w posadach. Pod koniec trzeciego tygodnia ciąży mama dziecka zaczyna się domyślać się, że pod jej sercem rozwija się nowe życie. I niekoniecznie będzie to myśl, która ją ucieszy. Pomódl się dzisiaj o pokój serca dla niej, o nadzieję oraz radość – owoce zmartwychwstania Jezusa.

 

17 dzień modlitwy

Tajemnica 2 chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Zanim Jezus wstąpił do Nieba nakazał apostołom, aby szli na cały świat i głosili Ewangelię. Potem Jezus zniknął im sprzed oczu, a oni długo jeszcze wpatrywali się w niebo. Z pewnością zrobiło im się smutno – przecież od tej pory nie będą już widywać swojego Mistrza w fizyczny sposób. Otrzymali jednak zapewnienie, że Pan będzie z nimi przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. I oni w to uwierzyli. Posłuszni słowom Chrystusa, poszli głosić Dobrą Nowinę. Była ich tylko garstka, a tak bardzo odmienili losy świata. Stając po stronie życia i podejmując modlitwę za nienarodzone dziecko, także i Ty czynisz świat lepszym miejscem do życia. Bóg liczy na Ciebie!

 

18 dzień modlitwy

Tajemnica 3 chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego

Święty Piotr po śmierci Jezusa wrócił do łowienia ryb. A wcześniej z obawy przed Żydami siedział w zamkniętym wieczerniku wraz z innymi apostołami. Dopiero po zesłaniu Ducha Świętego zaczął odważnie głosić Jezusa. Gdy ze strony Sanhedrynu skierowany został do niego surowy zakaz głoszenia w to Imię, odpowiedział: „Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi”. Świat mówi, że nienarodzone dziecko to tylko zlepek tkanek, który wolno usunąć, jeśli kobieta tak postanowi. Bóg natomiast powiedział: „Nie zabijaj”. Dziecko, za które się modlisz, ma już trzy milimetry i można je zobaczyć bez lupy. Jego rozwój przebiega w niesamowitym tempie. Kształtuje się jego ciało, formują kolejne organy, rozwija się mózg. To jest już człowiek. Maleńki co prawda, ale zasługuje na pełną ochronę. Nie słuchaj tego, co mówi świat. Słuchaj tylko Boga, bo w Nim jest prawda i życie.

 

19 dzień modlitwy

Tajemnica 4 chwalebna – Wniebowzięcie NMP

Śmierć to skutek grzechu naszych pierwszych rodziców. Maryja była jednak wolna od skutków grzechu   pierworodnego, dlatego od razu została wzięta do Nieba wraz z ciałem i duszą.  Katechizm Kościoła Katolickiego podkreśla: „Wniebowzięcie Maryi jest szczególnym uczestniczeniem w Zmartwychwstaniu Jej Syna i uprzedzeniem zmartwychwstania innych chrześcijan”. Nienarodzone dziecko również ma duszę. Ci, którzy sugerują, iż kobieta ma prawo zabić takie dziecko, najwyraźniej o tym zapominają. Pomódl się dzisiaj o taką świadomość dla mamy dziecka, które duchowo adoptowałeś. Jej dziecko zostało powołane do życia z woli Boga i tylko On może Mu to życie odebrać.

 

20 dzień modlitwy

Tajemnica 5 chwalebna – Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

W Księdze Apokalipsy pojawia się motyw kobiety obleczonej w słońce. Pod jej stopami znajduje się księżyc, a na głowie wieniec z dwunastu gwiazd. Już ojcowie Kościoła widzieli w tej kobiecie Maryję. Tak, Maryja jest potężną Niebios Królową, ale przede wszystkim Twoją Mamą. Pomyśl, jak wielką masz Orędowniczkę w Niebie. Biegnij do Niej jak dziecko, kiedy tylko poczujesz, że nie radzisz sobie ze swoim życiem. Ona zawsze Cię przygarnie i otuli swoją macierzyńską miłością.

21 dzień modlitwy

Tajemnica 1 radosna – Zwiastowanie NMP

Stwórca powierza trosce Maryi życie swojego umiłowanego Syna, który ma przynieść ludziom zbawienie. Maryja jest już wtedy poślubiona Józefowi i ma plany na swoje życie. A jednak się nie waha i odpowiada na Boże wezwanie. Bóg ma względem każdego człowieka plany pokoju i pomyślności (Jr 29, 11). Jego plany przekraczają nasze najśmielsze wyobrażenia. Jeśli pragniesz być szczęśliwy, nie bój się mówić Mu „tak”. Bóg jest „miłośnikiem życia” – takie określenie znajdziemy w Księdze Mądrości (11,26). On kocha wszystko, co stworzył. Czy wiesz, że w dwudziestym pierwszym dniu życia zaczyna bić serce człowieka? Niejedna mama jeszcze nie wie, że nosi w sobie życie, choć ono pulsuje już w niej z maleńką, a zarazem wielką siłą. Podziękuj dzisiaj Bogu za dar Twojego życia oraz dar życia dziecka, za które się modlisz.