Autor: Małgorzata Sołtyk | Ruch Czystych Serc

218 dzień modlitwy

Tajemnica 3 chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty zstępując na Apostołów dał im taką odwagę, że opuścili Wieczernik, w którym ze strachu się chowali i otwarcie zaczęli głosić prawdę o Chrystusie. Nie obawiali się już konsekwencji swoich działań, negatywnej reakcji ludzi, a nawet mogącej ich za to spotkać śmierci. Najważniejsze było niesienie każdej osobie Dobrej Nowiny o zbawieniu. Dziś wierzący przyjmujący dary Ducha Świętego w sakramencie bierzmowania są zobowiązani do świadczenia w świecie o Chrystusie i o prawdzie, którą On głosi. Wartość życia ludzkiego jest jedną z najistotniejszych i podstawowych prawd, której trzeba strzec i bronić, gdy jest zagrożona. Twoja modlitwa dodaje męstwa rodzicom dziecka, za które się modlisz. Pomoże także maleństwu mężnie przeżyć moment narodzin i pierwszy kontakt z nowym, nieznanym światem. Dziś pomódl się, aby uczestnictwo w cudzie narodzin przybliżyło całą rodzinę dzieciątka do Boga.

 

219 dzień modlitwy

Tajemnica 4 chwalebna – Wniebowzięcie NMP

Maryja kończąc swe ziemskie życie zostaje wzięta prosto do Nieba. Jej dusza i ciało są doskonale czyste. Jej serce kocha najpiękniej. Jak wielką miłością musi otaczać wszystkie bezbronne, nienarodzone dzieci, których los jest zagrożony… Ona kocha nieskończenie każde dziecko nawet, gdy miłość ziemskiej matki jest niedoskonała. Za wstawiennictwem Maryi proś dziś Boga, aby każda kobieta, która nosi pod swym sercem nowe życie, wzrastała w miłości i obdarowała nią swoje dziecko. Aby dziecko, przygotowując się do zadań, które będzie miało do wypełnienia w swoim życiu, już teraz otrzymało siłę płynącą z miłości swojej mamy. Kardynał Stefan Wyszyński mówił, że wychowanie dziecka zaczyna się dziewięć miesięcy przed jego urodzeniem.

 

220 dzień modlitwy

Tajemnica 5 chwalebna – Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

Najświętsza Maryja Panna – Królowa Nieba i Ziemi. Każda Boża łaska otrzymana na ziemi przychodzi przez Jej ręce. Ona czuwa nad każdym człowiekiem. Nad losami każdego dziecka przychodzącego na świat. Może w rodzinie dziecka, które otaczasz swoją modlitwą, trwają już przygotowania do jego narodzin. A może jego mama już wie, że odda je do adopcji… Niezależnie od warunków, w jakich maleństwo rozpocznie swoje życie, Maryja czuwa nad nim. Troszczy się o nie i wyprasza łaski. Błogosławi i kocha. Mając za wzór Matkę Bożą jesteśmy wezwani, by kochać każdego człowieka, bez względu na jego wykształcenie, warunki życia, charakter, czy jest lubiany, czy nie. Każdemu człowiekowi należy się miłość – od poczęcia, do naturalnej śmierci.

 

221 dzień modlitwy

Tajemnica 1 radosna – Zwiastowanie NMP

Jak wiele zależy od decyzji człowieka. Maryja, choć początkowo przelękła się słysząc nowinę od Anioła, zaufała Bożej woli i zgodziła się zostać Matką Boga. Czy nie jest to zadanie przerastające ludzkie możliwości? Owszem, ale Bóg zawsze wspiera człowieka i daje łaski potrzebne do wypełniania Swej woli. Tak samo jest w przypadku kobiety oczekującej narodzenia dziecka. Jest ona w stanie błogosławionym – szczęśliwym, obdarzona szczególnym błogosławieństwem Trójcy Świętej. Skoro Bóg powołał do istnienia nowego człowieka, Jego wolą jest, by się narodził i został przyjęty z rodzicielską miłością. Czy starasz się odczytać, jaki plan względem Twojego życia ma Bóg? Czy ufasz, że On wie, co jest dla Ciebie najlepsze? Czy wierzysz, że tylko wypełnianie Jego woli przyniesie Ci prawdziwe szczęście?

 

222 dzień modlitwy

Tajemnica 2 radosna – Nawiedzenie św. Elżbiety

Gdy Maryja przybyła do Elżbiety i ją pozdrowiła, ta zakrzyknęła: „(…) poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie” (Łk 1,44). Jan Chrzciciel, którego Elżbieta nosiła pod sercem, ucieszył się ze spotkania Maryi i Syna Bożego. Człowiek od samego początku istnienia jest w pełni osobą. Już w momencie poczęcia zostaje obdarzony duszą nieśmiertelną. Może zatem, będąc jeszcze w łonie matki, nawiązywać relację z Bogiem. Dziecko, za które się modlisz, na tym etapie ciąży dużo czasu poświęca na ćwiczenie swoich umiejętności. Intensywnie przygotowuje się do życia, które czeka je po narodzinach. Zastanów się, czy jest ktoś, komu mógłbyś dziś przyjść z pomocą, jak Matka Boża świętej Elżbiecie?

 

223 dzień modlitwy

Tajemnica 3 radosna – Narodzenie Pana Jezusa

Maryja będąc w stanie błogosławionym, podjęła wraz z Józefem ryzykowną podróż do Betlejem. Mogła urodzić Jezusa w każdej chwili. Trudy podróży na pewno Jej doskwierały. Ale musiała spełnić obowiązek nałożony przez Cezara Augusta, by wziąć udział w spisie ludności. Być może matka dziecka, za które się modlisz ma wiele spraw do załatwienia, zmaga się z różnymi trudnościami, wykonuje zbyt ciężką pracę… A może dominuje w niej obawa przed porodem, trudami opieki nad dzieckiem… Może przeżywa problemy materialne lub brakuje jej wsparcia bliskich osób… Choć możesz czuć się już zmęczony duchową adopcją, gdyż codzienna, systematyczna modlitwa przez dziewięć miesięcy to spory wysiłek, Twoja ofiara jest cennym darem dla mamy dziecka. Pomódl się dziś szczególnie o pokój serca dla niej, o radość ze zbliżających się narodzin maleństwa i rozwiązanie trudności w rodzinie oczekującej jego przyjścia na świat.

 

224 dzień modlitwy

Tajemnica 4 radosna – Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni

W czasie życia Jezusa na ziemi religijną tradycją Izraela było ofiarowanie przez rodziców każdego pierworodnego syna w świątyni. Wydarzeniem, które włącza dziecko we wspólnotę Kościoła i poddaje je szczególnej opiece Boga Ojca jest chrzest święty. Do tego sakramentu przystępuje się tylko raz w życiu, gdyż pozostawia on w człowieku niezatarty ślad. Warto jednak o błogosławieństwo Boga prosić wielokrotnie – kapłanów, a także rodziców. Błogosławieństwo słowne lub przez nakreślenie znaku krzyża na czole jest zawierzeniem osoby Bogu. Ty także możesz błogosławić swoich bliskich – przed zbliżającą się podróżą, ważnym wydarzeniem lub po prostu na początku dnia czy przy wyjściu z domu.