Autor: Arkadiusz Koliński | Nowe Rodziny (Ruch Focolari)

225 dzień modlitwy

Tajemnica 5 radosna – Odnalezienie Pana Jezusa w świątyni

Pan Jezus został szczęśliwie odnaleziony. Wielka radość ogarnęła Maryję i Józefa, gdy Go zobaczyli. A Jezus? W tej tajemnicy Jezus mówi nam, że nie musimy się martwić, jeśli Ojciec jest z nami. Dobry ojciec pragnie być z dziećmi, pragnie ich miłości i oddania. Niczego więcej nie chce, nie potrzebuje. Jedynie, byśmy przyjęli jego miłość i ją odwzajemnili. Już niewiele czasu pozostało do rozwiązania. Do dziecka dociera coraz więcej dźwięków. Niedługo pozna ono swoich rodziców i rodzeństwo. A może będzie to rodzina zastępcza lub adopcyjna… Bóg Ojciec pragnie miłości człowieka. Takiej samej miłości pragnie dziecko, które niedługo przyjdzie na świat. Miłość to dar. Z siebie.

 

226 dzień modlitwy

Tajemnica 1 światła – Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Z pokorą i poddaniem człowiekowi przez miłość Jezus chce się oczyścić. Uniża się i przyjmuje chrzest z rąk Jana Chrzciciela – człowieka oddanego Bogu. A wtedy głos z Nieba ogłasza: „Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. Bóg wskazuje na Jezusa, który stał się człowiekiem dla nas. Zaprasza nas, byśmy zaufali tej bezmiernej miłości. Czy szukasz ludzi oddanych Bogu jak Jan? Czy lgniesz do tych, którzy inspirują Cię do pochylenia głowy przed Bogiem i do zaufania Mu? Im bliżej narodzin dziecka, tym mama ma więcej obaw: czy dziecko urodzi się zdrowe, czy wszystko przebiegnie bezpiecznie… Każda kochająca mama przyjęłaby na siebie największe cierpienie, byle dziecku nic nie groziło. Jezus jest światłem, nie bój się…

 

227 dzień modlitwy

Tajemnica 2 światła – Objawienie się Pana Jezusa na weselu w Kanie

Jezus wsłuchuje się w głos Maryi i… objawia się. Jakże wielka musi być miłość Syna do Matki. To przez Jej słowa objawia się Boży plan: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5).  Matce się nie odmawia. Jej słowa są jak zaproszenie do bycia Bogiem między ludźmi. Jan Paweł II otaczał szczególną miłością rodziny wielodzietne i błogosławił im. Rozumiał trud wychowania, troskę o dzieci, otaczał szacunkiem poświęcenie, na jakie zdecydowali się rodzice. Kochającym rodzicom Bóg zawsze będzie błogosławił i ich wspierał. Nie lękaj się zaufać.

 

228 dzień modlitwy

Tajemnica 3 światła – Głoszenie Królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia

Nie znamy przyszłości. Czas jest nam dany, ale nie jesteśmy w stanie odgadnąć jak dużo go dostaniemy. Jednocześnie jest w nas świadomość przemijania. Nie trudno dostrzec wokół cierpienie i ból. Nie obca jest nam również śmierć. „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny.” (Mt 25, 1-13). Ale Chrystus mówi, że nie jest najważniejsze to, co ziemskie. To przeminie. A prawdziwa radość jest w Bogu. Jeśli chcesz być szczęśliwy i już teraz wejść w rzeczywistość Nieba, szukaj woli Bożej. Jesteś zaproszony do realizacji planu, który Bóg dla Ciebie przygotował, a którego wypełnienie sięga wieczności. W łonie matki dziecko, za które się modlisz, bezpiecznie przeżywa kolejny dzień. 9 pierwszych miesięcy życia człowieka Bóg ustanowił czasem rozwoju w ciele mamy. Moment śmierci człowieka, choć o nim nie wie, też jest przez Boga zaplanowany.

 

229 dzień modlitwy

Tajemnica 4 światła – Przemienienie na Górze Tabor

Na Górze Tabor Jezus ukazuje swoje Boskie oblicze. Światło i blask, który bije od Niego, jest znakiem Boga dla człowieka. Bóg Ojciec ponawia zapewnienie dane ludziom podczas chrztu Jezusa: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!” (Mk 9, 2-9). Jesteśmy słabi, omylni, często zagubieni. Jezus jest dla nas światłem. Czy teraz już wierzysz Ojcu? Dziecko jeszcze przed narodzeniem oczekuje czułości… Położona na brzuchu ręka taty, mamy, dostarcza wiele radości całej rodzinie. Dziecko czuje obecność, bliskość i oddanie rodziców. I odwzajemnia je swoimi poruszeniami, kopnięciami. Bóg też jest blisko. Jest gotów odpowiedzieć na każdy gest z naszej strony. Każdy gest w Jego kierunku jest już odpowiedzią na Jego miłość.

 

230 dzień modlitwy

Tajemnica 5 światła – Ustanowienie Eucharystii

„Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje” (Mt 26, 26). Jezus daje nam Siebie – swoje Ciało. To trudne, jednak jest warunkiem doświadczenia głębokiej jedności z Jezusem, komunii z Nim. To jest również najprostsza droga do Ojca i szansa na życie Jego życiem już tu, na ziemi: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli nie będziecie spożywali Ciała Syna Człowieczego i nie będziecie pili Krwi Jego, nie będziecie mieli życia w sobie” (J 6, 51-58). Jezus chce przyjść. Przyjmij to, co najcenniejsze… Jego samego. W łonie kobiety, za którą się modlisz, rozwija się życie. A może kilka żyć… To szczególna łaska – życie we wspólnocie z drugim człowiekiem od chwili od poczęcia. Czy wiesz, że bliźnięta rodzą się raz na 80 porodów, trojaczki raz na 6400, czworaczki raz na 512 tysięcy, zaś pięcioraczki przychodzą na świat raz na ponad 40 milionów porodów?

 

231 dzień modlitwy

Tajemnica 1 bolesna – Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu

Jezus klęczy przed Ojcem. Woła do Niego. Wyznaje lęk przed ciężarem, który przyjdzie Mu nieść, przed niezmierzonym cierpieniem, które ma stać się Jego udziałem. Czy pamiętasz Abrahama, który gotów był oddać swego syna na śmierć? W czasach, gdy składano bogom ofiary z ludzi, taka „wola Boża” nie zdziwiła ojca Izaaka. Ale Bóg nie chciał tej ofiary. To była tylko próba wiary Abrahama. I zapowiedź innej próby… Ogrójec to przygotowanie do ofiary z Boga. Ofiary, która jest potwierdzeniem Bożej miłości do człowieka. Bóg oddaje Syna – Boga za nas. To bolesna i wielka ofiara. Jak wielka jest miłość Boga, że jest na to gotów… Dziecko w trzydziestym trzecim tygodniu ciąży od czubka głowy do końca tułowia mierzy około 30 cm. I waży około 2 kg. Już teraz można rozpoznać temperament małego człowieka.