Autor: Magda Guzy | Instytut Prymasowski

 

260 dzień modlitwy

Tajemnica 5 chwalebna – Ukoronowanie Matki Bożej na Królową Nieba i Ziemi

Nie ma chrześcijańskiego kraju, w którym Maryja nie byłaby otoczona wyjątkową czcią. Nie ma miasta, w którym nie byłoby świątyni pod jej wezwaniem, Jej figury lub kapliczki. Chyba nie ma domu, w którym nie byłby czczony Jej wizerunek. Jeśli nadejdzie dzień, w którym spełni się marzenie Jezusa: „Aby wszyscy stanowili jedno”, na pewno będzie miała w tym swój udział Maryja. Bo to Ona jest Królową Nieba i Ziemi. W trzydziestym ósmym tygodniu życia maleństwo jest w pełni ukształtowane. W tym terminie kobieta może już bezpiecznie urodzić. Maryjo, która słyszysz każdą zanoszoną do Ciebie modlitwę, otocz swoją opieką mamę dziecka w tych trudnych chwilach oczekiwania na jego narodziny.

 

261 dzień modlitwy

Tajemnica 1 radosna – Zwiastowanie Najświętszej Maryi Panny

Bóg obdarował człowieka wolną wolą i zawsze szanuje nasze wybory. Dlatego też zapytał Maryję o zgodę na Boskie macierzyństwo. Czy nie myślisz czasem, że byłoby łatwiej, gdybyśmy nie mieli prawa wyboru i w ten sposób byli zmuszeni do czynienia dobra? Albo gdybyśmy mieli pełną swobodę działania bez ponoszenia konsekwencji wyboru zła? Tymczasem Bóg jasno wskazuje, co jest dobre, a co złe, ale nie zmusza do wyboru dobra. Gdyby było inaczej, czy byłoby miejsce na miłość? Czy nie takie podejście do Ciebie najbardziej cenisz u swoich rodziców? W duchu wolności i miłości podjąłeś duchową adopcję, a „twoje” dziecko ma już trzydzieści osiem tygodni. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby posyłał do mamy dziecka swoich aniołów – zwiastunów dobrych nowin, przewodników, opiekunów. Maryjo, proszę, daj matce umiejętność realizowania Bożego planu do końca. Pomóż jej przezwyciężyć lęk o przyszłość.

 

262 dzień modlitwy

Tajemnica 2 radosna – Nawiedzenie Świętej Elżbiety

Nawiedzenie Świętej Elżbiety przez Matkę Bożą to wzruszające spotkanie dwóch kobiet spodziewających się dzieci. Elżbieta ma urodzić Jana, który będzie nawoływał, aby ludzie przygotowali się na przyjście Zbawiciela. Z kolei Maryja nosi pod sercem długo oczekiwanego przez ludzi Mesjasza. W rozmowie z Elżbietą Maryja z radości i wdzięczności wyśpiewuje hymn Magnificat, chwaląc Boga za rzeczy, które Jej uczynił. Miłość Elżbiety do kuzynki nakazuje jej cieszyć się wraz z nią. Jakże często ludzie nie dzielą się z innymi swoimi radościami z obawy przed zazdrością. Czy umiesz cieszyć się wraz z innymi? Dziękuj Bogu za wszystko, czym Cię obdarowuje i wychwalaj Go. Dzięki temu staniesz się bardziej radosny, pogodny i mniej podatny na działanie złego ducha. Błogosław w myślach poczęte dziecko, prosząc o szczęście dla niego i jego mamy.

 

263 dzień modlitwy

Tajemnica 3 Radosna – Narodzenie Pana Jezusa

Syn Boży, mały Jezus przyszedł na świat w czasie i miejscu wyznaczonym przez samego Boga. Po ludzku jest to bardzo trudne do zrozumienia; urodził się poza miastem i domem rodzinnym Maryi, bez bliskich i życzliwych Matce Bożej osób. Urodził się w drodze, w wielkim zmęczeniu, osamotnieniu, wśród obcych. Jego domem stała się stajnia. Wielu z nas ma pretensje do Pana Boga, że urodziliśmy się w rodzinie nie w takiej jak byśmy chcieli, że żyjemy i mieszkamy nie w takim kraju, jaki by nam pasował. A nasi rodzice nie są doskonali. A jednak jest to plan Boży, najlepsza dla nas droga do zbawienia. Na tym etapie ciąży większość kobiet spodziewających się dziecka ma już spakowaną torbę do szpitala, wyprane i wyprasowane ubranka, przygotowane łóżeczko dla dziecka. Maryjo, która urodziłaś Syna Bożego w warunkach uwłaczających ludzkiej godności, proszę o godny poród dla matki i dziecka oraz o komfort psychiczny i spokój ducha dla obojga.

 

264 dzień modlitwy

Tajemnica 4 radosna – Ofiarowanie Pana Jezusa w Świątyni

Matka Boża i Święty Józef przestrzegają przepisów Starego Przymierza i udają się do świątyni, aby ofiarować swego Syna Bogu. Spotykają tam Symeona i prorokinię Annę. Anna jest pokazana jako wzór kobiety pobożnej, wrażliwej na działanie Ducha Świętego. Czasami drażnią nas starsze osoby długo przesiadujące w kościele i  „klepiące” różańce. A może to one wypraszają nam łaski, których nawet nie przeczuwamy? Choć ciało człowieka starzeje się i słabnie, dusza ludzka wciąż się rozwija. Okres starości to ważny czas wzrastania w świętości, ostatni czas ziemskiej próby. Dlatego niesłychanie cenny. Prorokini Anna służyła Bogu postem i modlitwą. I ty możesz ofiarować post w intencji mamy i jej nienarodzonego dziecka.

 

265 dzień modlitwy

Tajemnica 5 radosna –  Odnalezienie Pana Jezusa w Świątyni

Maryja i Józef, wierni przepisom Prawa, co roku pielgrzymowali do Jerozolimy. Musieli mieć zaufanie do Jezusa, skoro po wyjściu ze świątyni nie zauważyli jego nieobecności wśród pielgrzymów. Dopiero po trzech dniach zauważyli, że Go nie ma. Wiara przekazana nam przez rodziców nie jest nam dana raz na zawsze. Możemy się w życiu trochę pogubić i dlatego warto pogłębiać ją i odrywać na nowo przekazane nam przez Boga prawdy. Jednym ze sposobów na pogłębienie więzi z Bogiem jest pielgrzymowanie do miejsc świętych. Trud, który mu towarzyszy, możemy ofiarować w intencji naszego adoptowanego dziecka.

 

266 dzień modlitwy

Tajemnica 1 światła – Chrzest Pana Jezusa

Chrzest Pana Jezusa ukazuje nam wielką tajemnicę Boga – Trójcy Świętej. Czy można wyobrazić sobie coś doskonalszego niż Bóg – doskonała relacja miłości? Czyż nie jest On cudowny, przerastający wszelkie wyobrażenia o Bogu samotnym, odległym, nieobecnym?. Sakrament chrztu włącza w życie Trójcy Świętej. Czy pamiętasz datę swojego chrztu? Czy znasz jego miejsce? Czy trwasz w dziękczynieniu za to wydarzenie i świętujesz jego kolejne rocznice. Módl się o chrzest dla „Twojego” dziecka i za rodziców chrzestnych, aby umieli pokazać mu wielką miłość Boga.