Autor: Marzena Sapiejewska | Mama 8 dzieci, w tym księdza
Autor: Katarzyna Pazdan | Ruch Focolari

274 dzień modlitwy

Tajemnica 4 bolesna – Dźwiganie Krzyża

Oto czas narodzin. Czas wejścia na drogę, która ma zaprowadzić dziecko do wiecznego szczęścia. Przed nim tajemnice radosne, tajemnice światła, a nim nadejdą chwalebne, na pewno bolesne. Jak w każdym ludzkim życiu. Krzyż  – lęk i niepewność. Oby to dziecko nigdy nie straciło wiary, że życie dane mu zostało przez Boga. Oby – jak Chrystus – wzięło krzyż na swe ramiona i z pokorą ruszyło w drogę do celu – do domu Ojca. Oby niosło brzemię życia z ufnością i zawierzeniem, bez względu na wszystko. Oby po każdym upadku podnosiło się i szło dalej. Oby oprócz ludzi, którzy sprawią, że będzie trudno, spotkało i takich jak Cyrenejczyk i Weronika, dzięki którym nie straci wiary, że da radę. Oby jak Jezus – odpowiedzialnie i z ufnością Bogu, poniosło swój krzyż aż do końca.

 

275 dzień modlitwy

Tajemnica 5 bolesna – Śmierć Pana Jezusa na Krzyżu

Chrystus umiera, aby dać nam życie. W Nim odkrywamy, że nie istniejemy sami dla siebie. Że jesteśmy wezwani do dzielenia się darem życia i darem zbawienia z drugim człowiekiem. Krzyż może prowadzić do upadku, ale może otwierać nas na siebie nawzajem, gdy z miłości wybieramy dobro. I Ty umierasz, gdy dajesz życie. Umierać to tracić coś cennego ze względu na drugiego człowieka: czas, chwile wypoczynku, święty spokój, pieniądze, zdrowie… Czy potrafisz oddać cząstkę siebie, wyzbyć się egoizmu i dać innym radość, miłość i nowe życie? Oby krzyż, który będzie udziałem tego dziecka, stał się dla niego drogą do świętości.

 

276 dzień modlitwy

Tajemnica 1 chwalebna – Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Zmartwychwstanie Jezusa przerosło wszelkie oczekiwania. Oczekiwania niewiast, które pierwsze ujrzały Chrystusa i oczekiwania wielu pokoleń chrześcijan, do których dociera prawda, że teraz nasze życie oraz wolność mogą trwać wiecznie. Jeśli nie wybierzemy śmierci. Po swoim zmartwychwstaniu Jezus dał Marii Magdalenie konkretne posłanie – udział w apostolstwie. To dzięki niej Piotr i Jan uwierzyli w zwycięstwo Jezusa. Choć może nie myślisz o tym w ten sposób, także Ciebie Pan wezwał do konkretnej posługi. Dzięki Twojej modlitwie rodzice tego dziecka, pokonali pokusę grzechu, zwątpienie, lęk i niepewność. Każdy jest wolny w swych decyzjach, a oni dokonali dobrego wyboru. Bo nowe życie to nie zniewolenie; tylko śmierć jest niewolą. Zwyciężyła miłość! Oby to dziecko doświadczyło żywej obecności Chrystusa w wydarzeniach swojego życia. Oby spotkało Go osobiście. Oby pozwoliło Mu przemienić swoje życie.

 

277 dzień modlitwy

Tajemnica 2 chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Stwarzając człowieka na swój obraz, Bóg chciał, aby Jego chwała promieniowała od każdego z nas. Jednak prawdziwie piękne jest nie to, co widoczne dla oczu, ale to, co zakryte. Nasze ułomne ciała dotknięte chorobami, wadami, to tylko skorupka. Wewnątrz jest maleńka perła Bożej miłości. Wstępując do nieba Jezus nie pozostawił nas sierotami. Jest z nami tu i teraz i pozostanie aż do końca. Oby to dziecko, które rozpoczyna swoją wędrówkę przez życie, potrafiło przyjąć Boży dar bez względu na to, jaki jest. Oby potrafiło zaufać Panu. Obyśmy po tej drodze spotkali się w Niebie, gdzie radości nie będzie końca!

 

278 dzień modlitwy

Tajemnica 3 chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty był, jest i będzie w życiu człowieka od poczęcia aż do chwili śmierci. On swym tchnieniem stwarza ludzką duszę, dzięki Niemu możemy wyznać, że Jezus jest Panem, On nas umacnia w godzinie konania… Ale to od nas zależy, jak wiele z Jego darów wzbogaci nasze dusze. Kto otwiera się na dary Ducha Świętego, ten jest gotów w wolności oddać Bogu do dyspozycji to, kim jest i co posiada. Ten nie staje się niewolnikiem otaczającego go świata, ale z odwagą przyznaje się do Chrystusa nawet przed tymi, których się obawiał. Oby to dziecko otworzyło się w pełni na dary Ducha Świętego. Oby dzięki Niemu wielbiło Pana i dziękowało za życie, którym zostało obdarowane.

 

279 dzień modlitwy

Tajemnica 4 chwalebna – Wniebowzięcie NMP

Maryja – Panna roztropna, Stolica Mądrości… Drogowskaz, księga wiedzy…  Przez życie pełne pokory i zawierzenia, służby i oddania drugiemu człowiekowi oraz Bogu stała się zapowiedzią tego, co może się stać także naszym udziałem. Czy idziesz tą drogą? Czy jak Ona potrafisz zaufać? Czy jak Ona potrafisz służyć? Czy jak Ona zmierzasz do Nieba? Oby to dziecko zawsze znajdowało pociechę u Matki. Oby zawsze szukało u Niej schronienia. Oby stała się dla niego drogą do Pana.

280 dzień modlitwy

Tajemnica 5 chwalebna – Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

Ukoronowanie. Na Królową Aniołów, Patriarchów, Proroków, Apostołów, Męczenników, Wyznawców, Dziewic, wszystkich Świętych, rodzin, całego świata, Twoją, tego dziecka… Maryja pokonała księcia ciemności i to Ona zada mu ostatni cios: pokorą swego serca, łagodnością, miłością… Możesz prosić Twoją Panią o pomoc w rozpoznaniu pokus złudnego szczęścia, możesz prosić Ją o miłość, możesz prosić Ją o wszystko… Oby to dziecko stało się gwiazdą w Jej koronie. I w koronie Króla Wszechświata.