57 dzień modlitwy

Tajemnica 2 chwalebna – Wniebowstąpienie Pana Jezusa

Dom. Zapach matki, ciepły posiłek i czysta pościel… A może brud i odór alkoholu… Jaki będzie Twój dom? Pan Jezus, wstępując do Nieba, powrócił do domu swego Ojca, by przygotować tam dla nas mieszkanie. W nim na wieki będziemy przebywać z Jezusem i Ojcem, a nasze szczęście będzie niezmierzone. Być może zmartwieniem rodziców dziecka, za które się modlisz, jest brak domu. Pomódl się dziś szczególnie o mieszkanie dla rodziny oczekującej potomstwa. A dla dziecka – o dom pełen miłości. Czy wiesz, że istnieją domy dla matek, które przez fakt urodzenia dziecka nie mogą powrócić do miejsca poprzedniego zamieszkania? Spróbuj znaleźć i poznać takie miejsce w Twojej okolicy. Może Pan Bóg Cię wzywa, aby takie miejsce wesprzeć w sposób materialny lub duchowy?

 

58 dzień modlitwy

Tajemnica 3 chwalebna – Zesłanie Ducha Świętego

Duch Święty zstąpił na apostołów i hojnie wyposażył ich w swe dary. Niezbędne do budowania Kościoła i głoszenia Dobrej Nowiny. Potrzebujemy Ducha Świętego. Jego daru męstwa, by pokonywać słabości, by mierzyć się z przeciwnościami. „Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”. W drugim miesiącu ciąży mama często czuje się zmęczona i senna. Zmienia się jej rytm dnia, spada wydajność w pracy i wykonywaniu obowiązków… Być może ojciec dziecka, za które się modlisz, jest zaskoczony zmianami, jakie zachodzą w kobiecie. Może jest mu żal, że dotąd aktywny, rozrywkowy tryb życia zwalnia, wymaga wyciszenia? Poproś dziś Boga o potrzebny mu teraz szczególnie dar męstwa, by zdobył się na poświęcenie i cierpliwość dla matki swego dziecka.

 

59 dzień modlitwy

Tajemnica 4 chwalebna – Wniebowzięcie NMP

Maryja, matka Boga, z duszą i ciałem wzięta do Nieba… Jej ciało zostało uwielbione, gdyż – bezgranicznie ufając Bogu –  udostępniła je, by w nim począł się i przez nie narodził się Boży Syn. To ciało stało się pięknym naczyniem, wypełnionym miłością. Później przeszyte mieczem boleści, udręczone żalem w czasie męki Jezusa… Dlatego zasługiwało na największe uszanowanie. Ciało kobiety, która nosi pod sercem dziecko, w drugim miesiącu jego życia zaczyna się zmieniać: część kobiet wygląda kwitnąco, po innych widać zmęczenie. W każdym przypadku ciało matki spodziewającej się dziecka staje się sanktuarium zawierającym tajemnicę uczestniczenia Boga w tworzeniu człowieka. Pomódl się dziś szczególnie, by oznaki ciąży nie były dokuczliwe dla mamy dziecka i aby wśród ludzi wzbudzały szacunek i życzliwość.

 

60 dzień modlitwy

Tajemnica 5 chwalebna – Ukoronowanie NMP na Królową Nieba i Ziemi

Pismo Święte opisuje Maryję jako niewiastę obleczoną w słońce, z księżycem pod stopami i z koroną z dwunastu gwiazd na głowie. Oto jest Królowa, Matka Króla – Pana Wszechświata. Jest Królową, która pod krzyżem stała się matką każdego człowieka, gdy Jezus powiedział do Jana: „Oto matka twoja”. Dlatego my, chrześcijanie, będąc dziećmi Królowej jesteśmy ludem królewskim. Nabyliśmy tę godność przez chrzest. Pamiętaj o tym, gdy twój wróg – szatan będzie ci podpowiadał, że jesteś słaby. Masz prawo mówić o sobie: „Jestem królewskim dzieckiem. Należę do królewskiej rodziny!”. Pomódl się dziś, aby rodzice „twojego” dziecka mieli świadomość, jak cennym jest ono darem. I że przyczynia się do wzrostu Królestwa Bożego.

 

61 dzień modlitwy

Tajemnica 1 radosna – Zwiastowanie NMP

Ktoś powiedział: „Jeśli chcesz rozśmieszyć Boga, powiedz mu o swoich planach na przyszłość”. Czy Maryja – dziewczyna z Nazaretu – miała jakieś własne plany? Miała narzeczonego Józefa, zapewne marzyła o stworzeniu dobrej, pobożnej rodziny. Bóg z całą pewnością to wiedział. Ale wiedział też, że jest ona tą najwłaściwszą Kobietą, która odpowie: „Niech mi się stanie według słowa Twego”. Dlatego właśnie Ją wybrał na matkę swego Syna. Święty Józef, szlachetny i pobożny, być może bał się tej sytuacji i nie do końca ją rozumiał. Ale ufał narzeczonej. A przede wszystkim Bogu. Dziecię, które się w niej poczęło, przyjął mężnie i odważnie. Poproś świętego Józefa o pomoc dla ojca dziecka, któremu trudno pogodzić się z faktem jego poczęcia.

 

62 dzień modlitwy

Tajemnica 2 radosna- Nawiedzenie św. Elżbiety

Spotkały się dwie matki mające dzieci pod swoim sercem. Było to radosne i głębokie doświadczenie, ponieważ ich święte Dzieci miały nawzajem świadomość swojego istnienia. Święta Elżbieta także wiedziała, iż w Maryi rozwija się znany jej z proroctw i wyczekiwany Mesjasz. Boża radość wypełniała je obydwie. Duch Święty poruszał ich serca i przepełniał je wdzięcznością za tak wielkie dzieła. W tym czasie Zachariasz był niemy. Odebranie mu głosu przez Boga było znakiem. Dlaczego Zachariasz nie uwierzył Archaniołowi Gabrielowi, który obwieścił mu poczęcie świętego Jana? Może uważał, że jest za stary? Może bał się opinii ludzi?  Pomódl się dziś, aby osoby z otoczenia rodziców spodziewających się dziecka umiały z radością i entuzjazmem przyjąć wiadomość o fakcie jego poczęcia i udzielały im wsparcia duchowego i materialnego.

 

63 dzień modlitwy

Tajemnica 3 radosna- Narodzenie Pana Jezusa

Maryja i Józef w czasie rozwiązania znaleźli się w niedogodnych warunkach – w podróży, w obcym miejscu, bez poczucia bezpieczeństwa. Zdobyli schronienie i nie byli wybredni. Nieważne było ubóstwo i lichość miejsca narodzin ich Syna. Zdani tylko na siebie, mając tak niewiele, mieli to, co najważniejsze i niezbędne dla dziecka – ich wzajemną miłość. Święty Józef wspierany mocą Bożą stanął na wysokości zadania, potrafił ochronić swą żonę i Dzieciątko, które przyjął jak własne, w pełni ufając Bogu i Maryi. Pomódl się o to, by trudności, przez jakie przechodzą rodzice nowo poczętego dziecka, nie oddalały ich od siebie, nie osłabiały ich więzi, ale wzmacniały i budowały wzajemną miłość – tak niezbędną do przyjęcia potomstwa i zbudowania rodziny.